รู้จักเรา

บริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย จำกัดก่อตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2559 จากการร่วมมือกันระหว่างบริษัท เอ็นวิกซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียวกับบริษัท ยามากิ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรชาวไทย โดยบริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย จำกัดมีสำนักงานตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เรามีความสามารถและบริการให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิคและการจัดการรวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมจากวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์สูง เป้าหมายในการทำงานของเราจะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาธุรกิจของลูกค้าให้เกิดความยั่งยืนและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน

EnviX Ltd. : http://www.envix.co.jp/
Yamaki Environment Co., Ltd. : http://www.yamakikankyo.jp/

เครือข่ายระดับสากล

บริษัท เอ็นวิกซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย จำกัด เป็นผู้ให้บริการฐานข้อมูลกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย โดยใช้เครือข่ายของพันธมิตรจากทุกมุมโลก ซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ให้แก่บริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย จำกัดและกลุ่มลูกค้าในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

envix1

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท  บริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย จำกัด
ประธานบริษัท  นายโยชิฮิโร่ นากาซาโตะ
ปีก่อตั้ง  พ.ศ. 2559
ทุนชำระแล้ว  สองล้านบาท
ธุรกิจของเรา
  • ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรม
  • การสำรวจดินปนเปื้อน น้ำใต้ดินปนเปื้อน การฟื้นฟูดินปนเปื้อน และฟื้นฟูน้ำใต้ดินปนเปื้อน
  • เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ เพื่อเตรียมพร้อมในการตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบสิ่งแวดล้อมระดับสากล
  • อบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้จัดการและพนักงาน
สำนักงานใหญ่  24 ซอยอินทามระ 9 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66-(0)20775058
+66-(0)61-409-1200 หรือ+66-(0)62-125-1553 (ภาษาไทย)
+66-(0)92-997-8900 (ภาษาญี่ปุ่น)
อีเมล์  contact@envix-asia.com

ทำไมถึงควรใช้บริการของ เอ็นวิกซ์ เอเชีย ??

  • บริการคุณภาพสูงจากความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิ่งแวดล้อมทั้งของประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น
  • ความสามารถในการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคโดยวิศวกรไทยและญี่ปุ่นที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
  • ความสามารถในการติดต่อและประสานงานกับภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมอื่น
  • สามารถจัดทำรายงานได้ทั้ง 3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกแก่บริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทย

นึกถึงดินและน้ำใต้ดิน นึกถึงคุณภาพ นึกถึงเอ็นวิกซ์ เอเชีย