เอ็นวิกซ์ เอเชีย ร่วมมือกับบริษัทแม่ของเรา บริษัท เอ็นวิกซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่น ให้บริการปรับเนื้อหาให้เข้ากับผลิตภัณฑ์และกระบวนการของลูกค้าโดยอ้างอิงข้อกฎหมายอย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้เรายังสำรวจแนวโน้มของตลาดและติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมให้อีกด้วย

 

 

ประสบการณ์และโครงการที่ผ่านมา

  • ตรวจสอบกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ
  • ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ
  • สำรวจข้อกำหนดต่างๆ เพื่อการขอใบอนุญาตที่ระบุไว้ตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโรงงานผลิตในญี่ปุ่นและต่างประเทศ
  • สำรวจเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ
  • สำรวจเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม