เอ็นวิกซ์ เอเชีย

บริษัทให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมจากญี่ปุ่น เพื่อให้ลูกค้าสามารถปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมได้อย่างสอดคล้องเป็นไปตามข้อกำหนด

Our service helps target factories

บริการของเราสามารถตอบสนองต่อโรงงานกลุ่มเป้าหมายตามกฎหมายดินและน้ำใต้ดินของประเทศไทย ซึ่งประกาศใช้เมื่อเดือนเมษายน 2559 ได้  

More Information

Our EHS compliance checklist

บริการของเราครอบคลุมการออกแบบรายการตรวจสอบและรองรับการตรวจประเมินระบบการจัดการตามนโยบายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่นโยบายกำหนดได้  

More Information

We provides tailored environmental contents

เราสามารถปรับเนื้อหาด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมาย กลุ่มตลาดและเทคโนโลยีที่เหมาะสมตามที่ลูกค้ากำหนด  

More Information

EnviX Environmental Regulations Monitoring Service

บริการติดตามกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมของ เอ็นวิกซ์ ช่วยให้ลูกค้าของเราทราบข่าวสารการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ หรือแม้กระทั่งการส่งออกสินค้าเป็นไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง

More Information

envix-logo-white บริษัทให้คำปรึกษาแนะนำด้านสิ่งแวดล้อม สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2559 ในลักษณะของกิจการร่วมค้าระหว่างบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมจากญี่ปุ่นสองบริษัทและวิศวกรชาวไทย ในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม เราช่วยให้ลูกค้าพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจในระดับสากลด้วยการทำธุรกิจอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เข้มงวดได้อย่างตรงจุด
เอ็นวิกซ์ เอเชีย บริการให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม บริการของเราครอบคลุมการรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและฟื้นฟูสภาพของดินและน้ำใต้ดิน การปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย (EHS compliance) รวบรวมกฎระเบียบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลก จุดแข็งของเราคือตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ทั้งด้านการจัดการและด้านเทคนิคเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางสิ่งแวดล้อม

บริการของเรา