วันที่ 20 เมษายน 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บตัวอย่างดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศ ขณะนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำลังพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนสำหรับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ดังนั้นในการดำเนินการตามกฎหมาย โรงงานในกลุ่มเป้าหมายต้องส่งรายงานการสำรวจสารเคมีภายในบริเวณโรงงานรวมถึงแผนผังแสดงจุดเก็บตัวอย่างและบ่อสังเกตการณ์ตามภาคผนวกที่ 3 ในประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 และจากที่ทีมงานของเอ็นวิกซ์ เอเชีย ได้พบปะกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นั้น ทราบมาว่ามีโรงงานที่ส่งรายงานตามภาคผนวกที่ 3 แล้วจำนวน 20-30 โรงงาน

ลิงค์: ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม

เอ็นวิกซ์ เอเชีย ให้บริการสำรวจดินและน้ำใต้ดินตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายดินและน้ำใต้ดิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่หรือติดต่อเรา