จากกฎกระทรวงควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. 2559 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ออกมาในภายหลัง ทำให้สถานการณ์สิ่งแวดล้อมของดินและน้ำใต้ดินเริ่มมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ทางบริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย ได้ทำการสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการดำเนินการเกี่ยวกับดินและน้ำใต้ดิน โดยท่านสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง

Download : กฎหมายควบคุมการปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินในประเทศไทย

 

ทั้งนี้ทางบริษัทเรายินดีให้บริการเกี่ยวกับดินและน้ำใต้ดินครบวงจร

หากท่านมีข้อสงสัยเหล่านี้
– ฉันไม่รู้ว่าโรงงานของฉันเข้าข่ายทางกฎหมายฉบับนี้ไหม
– ฉันรู้ว่าโรงงานฉันเข้าข่ายทางกฎหมาย แต่ไม่รู้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
– ฉันกำลังจะตั้งโรงงานใหม่ แต่ฉันต้องการตรวจสอบการปนเปื้อนก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่ดิน
– ฉันตรวจพบการปนเปื้อนภายในโรงงาน แต่ไม่แน่ใจว่าจะสื่อสารกับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรมอย่างไร

หรืออาจจะมีปัญหาหรือข้อสงสัยอื่น กรุณาติดต่อเราในหัวข้อ “ติดต่อเรา” ในเว็บไซต์นี้