เอ็นวิกซ์ เอเชีย จัดสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ด้านดินและน้ำใต้ดินของประเทศไทยในกรุงโตเกียวในวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2559  และในกรุงเทพมหานครวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ในการสัมมนาครั้งนี้มีคุณโยชิฮิโร่ นากาซาโตะ ประธานบริษัท ได้กล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา

ต่อจากพิธีเปิดงาน คุณเคนอิจิ อุเมะยามะ กรรมการผู้จัดการของเอ็นวิกซ์ เอเชีย ได้บรรยายภาพรวมของกฎหมายดินและน้ำใต้ดินฉบับใหม่ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา

จากนั้น ดร.ชยาวีร์ หวังเจริญรุ่ง ผู้อำนวยการส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้อธิบายเกี่ยวกับ……ของกฎหมายดินและน้ำใต้ดินฉบับใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายนี้จากมุมมองของทางราชการ

ท้ายการสัมมนา คุณอัทสึชิ ยามากิ  กรรมการบริษัท เอ็นวิกซ์ เอเชีย ได้อธิบายเปรียบเทียบถึงความแตกต่างของกฎหมายด้านดินและน้ำใต้ดินระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศไทย  และยังได้อธิบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในเชิงเทคนิคผ่านประสบการณ์ตรงของคุณยามากิ เช่น โครงการโทโยสึ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัญหาด้านมลพิษที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น

ในการสัมมนาที่กรุงโตเกียว คุณบวร สัตยาวุฒิพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอุตสาหกรรม) ประจำประเทศญี่ปุ่นได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายใหม่และนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย