วันที่ 9 มิถุนายน 2560 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินและน้ำใต้ดินในราชกิจจานุเบกษา คือ

  1. ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
  2. ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อื่นที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมเห็นชอบให้ดําเนินการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ําใต้ดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดังนั้นกฏหมายเรื่องการควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดินภายในบริเวณโรงงานได้ออกมาครบถ้วนแล้ว โรงงานที่ต้องทำตามกฏหมายนี้สามารถตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนดินและน้ำใต้ดินได้แล้วค่ะ

 

เอ็นวิกซ์ เอเชีย ให้บริการสำรวจดินและน้ำใต้ดินตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายดินและน้ำใต้ดิน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดคลิกที่นี่หรือติดต่อเรา