เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศฉบับใหม่ เรื่อง กําหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ําเสียลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โดยมีใจความหลักคือให้ยกเลิกประกาศฉบับที่ 45/2541 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541  สำหรับพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ การนิคมอุตสาหกรรมได้มีการเพิ่มค่าระดับสีเข้าไป จากเดิม สี(color) ต้องไม่เป็นที่พึงรังเกียจ ในประกาศฉบับนี้ สี(Color) ในน้ำเสีย ต้องมีค่าไม่เกิน 600 ADMI ก่อนปล่อยลงสู่ระบบบําบัดน้ําเสียส่วนกลางในนิคมฯ


ท่านสามารถอ่านประกาศฉบับนี้ได้ที่นี่

 

เอ็นวิกซ์ เอเชีย ให้บริการสำรวจดินและน้ำใต้ดินตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายดินและน้ำใต้ดิน โดยมี บริษัท เอ็นวิกซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด บริษัทแม่ของเราที่เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมจากประเทศญี่ปุ่นที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก พร้อมให้บริการข่าวสารข้อกำหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม บริการตรวจสอบข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของเอ็นวิกซ์จะช่วยให้ลูกค้าของเรารู้ทันการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศที่กำลังประกอบกิจการหรือแม้แต่ประเทศที่จะส่งสินค้าออกไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อเรา