วันที่ 10 ธันวาคม 2560 นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าการเตรียมออกกฎหมายเพื่อรองรับระบบการพัฒนาทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษหรือ PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers) ให้กับ 9 กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยหรือมีการเคลื่อนย้ายน้ำเสีย, อากาศเสีย และของเสียไปบำบัดหรือกำจัด การรายงานข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยังฐานข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษและประมวลผลเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนต่อไป


ภาพจาก http://prtr.pcd.go.th

ปัจจุบันโครงการนำร่องของทำเนียบการปลดปล่อยและเคลื่อนย้ายมลพิษ (PRTR) ในประเทศไทยมี 9 กลุ่มอุตสาหกรรมต่อไปนี้

  1. อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี
  2. อุตสาหกรรมยานยนต์ ชิ้นส่วน และอะไหล่ยานยนต์
  3. อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมัน ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม
  4. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐานและผลิตภัณฑ์โลหะ
  5. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า
  6. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์พลาสติก
  7. อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
  8. อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ
  9. กิจการเกี่ยวกับการจัดการของเสีย

โครงการนำร่องเริ่มขึ้นที่จังหวัดระยอง ในปีพ.ศ. 2556 มีโรงงานเข้าร่วมโครงการกว่า 200 โรงงานที่ส่งข้อมูล PRTR อย่างต่อเนื่อง ปีพ.ศ. 2559 โรงงานในจังหวัดสมุทรปราการเริ่มเข้าร่วมโครงการนำร่อง และปี พ.ศ. 2561 จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว หลังจากอยู่ในเขตส่งเสริมในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) เป้าหมายของ PRTR ในอนาคตคือการขยายการดำเนินการให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

อ่านข่าวต้นฉบับ

เอ็นวิกซ์ เอเชีย ให้บริการสำรวจดินและน้ำใต้ดินตลอดจนให้คำปรึกษาด้านกฎหมายดินและน้ำใต้ดิน โดยมีบริษัท เอ็นวิกซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) จำกัด บริษัทแม่ของเรา พร้อมให้บริการตรวจสอบข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยให้ลูกค้าของเรารู้ทันการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและสามารถปฏิบัติตามกฏหมายได้อย่างถูกต้อง  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ หรือ ติดต่อเรา